สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

กิจกรรมสมาคม

image image image
จดหมายเปิดผนึกถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗   จดหมายเปิดผนึกจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ......................................................................................................   เรื่อง      ขอให้ระงับการประกาศใช้ (ร่าง) เรื่องมาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เรียน   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 ประจำปี 29 กันยายน 2557 – 29 กันยายน 2559 ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 ประจำปี  29 กันยายน 2557 – 29 กันยายน 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 เทพชัย หย่อง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 14 คน และคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ อีก 5 คน

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงการณ์

VTR ThaiBJA

VTR ภารกิจหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดูวีดีโอ

VDO เชิดชูเกียรติสื่อมวลชน

วิดีโอเพื่อประกาศเกียรคุณและยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนใต้ทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี งานแสงชัย สุนทรวัฒน์

ดูวีดีโอ

กฎหมายสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

กสทช.เลื่อนประชุม กรณีช่อง 3 ไม่ระงับออกอากาศอนาล็อก

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ของ กสทช.ซึ่งแต่เดิมจะมีขึ้นในเวลา 9.00 น.ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงบ่ายวันนี้ (2 ก.ย.2557)
กสทช.มีมติให้ “ช่อง 3” ระบบอนาล็อกสิ้นสุดการเป็นฟรีทีวี

วันนี้ (1 ก.ย.2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช.มีมติให้ยืนยันให้ช่องรายการทีวีทุกช่อง สิ้นสุดสภาพการออกอากาศในระบบอนาล็อกแล้ว ...
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีมติส่งนายวิสุทธิ์ และนายปฏิวัติ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 21 สมัยที่ 8 ประจำปี 2557 พิจารณาวาระการส่งผู้แทนในนามสมาคมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ...

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

article thumbnailผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประ...

ผลรางวัลประกวดสายฟ้าน้อย

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา