สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

กิจกรรมสมาคม

image image image
องค์กรสื่อ ร่วมกับทีดีอาร์ไอ ยื่นหนังสือถึงหัวหน้า คสช.เรื่องขอให้มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ   วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ตัวแทนองค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่องขอให้มีกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. โดยผ่านทางพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และงานเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล”   สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ได้กำหนดให้มีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยชุดใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า 11 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงหลังจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี โดยจะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557  เวลา 09.30–16.00 น. ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา (รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท) ทั้งนี้ภายในงานภาคเวลา 09.30 – 12.30 น. จะมีเวทีเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล”  ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ, เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ภายในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ระเบียบการให้ทุนบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี 2557 สืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั่วไป คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงมีนโยบายที่จะแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยมติเห็นชอบให้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดา ของสมาชิกฯ ประจำปีพ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงการณ์

VTR ThaiBJA

VTR ภารกิจหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดูวีดีโอ

VDO เชิดชูเกียรติสื่อมวลชน

วิดีโอเพื่อประกาศเกียรคุณและยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนใต้ทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี งานแสงชัย สุนทรวัฒน์

ดูวีดีโอ

กฎหมายสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

กสทช. ถก คสช.ปลดล็อกวิทยุชุมชน ลุ้น 80 "เคเบิล-ทีวีดาวเทียม" ออนแอร์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน สำนักงาน กสทช.มีแผนเตรียมเข้าไปชี้แจงเพิ่มเติมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเรื่องการขอให้ คสช.ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงื่อนไขการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน ...
แนะให้เปิดต้นทุนและคุณสมบัติกล่องทีวีดิจิตอล

วันนี้ (26 มิ.ย.) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ตามมติ ที่ประชุม กสทช. วันที่ 25 มิ.ย.57 เห็นชอบให้นำเรื่องการแจกคูปองตามโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไป สู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ใน 4 ภูมิภาค รวมทั้งเปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือจดหมายอิ...
ทีวีดิจิตอลเพิ่มช่องทางดูโทรทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์  เผย การกำเนิดทีวีดิจิตอล ส่งผลเพิ่มช่องทางการรับชมที่หลากหลาย เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ พื้นที่ห่างไกล

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

article thumbnailผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประ...

ผลรางวัลประกวดสายฟ้าน้อย

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา