สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

กิจกรรมสมาคม

image image image
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น ชิงรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2556 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในนามสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ  (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ถนนสามเสน โทร.0-2243-8479, 08-6522-4288

อ่านเพิ่มเติม...
จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน   จดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปีเราสื่อมวลชนได้ยึดถือวันนี้เป็นวันนักข่าว ซึ่งคนข่าวในอดีตถือเอาวันก่อตั้งสมาคมนักข่าวฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2498 เป็นวันนักข่าว และ คนข่าวในอดีตอีกเช่นกันได้ยืนหยัดการต่อสู้ร่วมกับประชาชน ผ่านคุกผ่านตะราง ผ่านยุคมืด ยุคสว่าง และนำมาซึ่งเสรีภาพ ส่งผ่านมาถึงนักข่าวในยุคสมัยของเราวันนี้   ซึ่งเราคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าในสถานการณ์ของสังคมและการเมืองในประเทศของเรา

อ่านเพิ่มเติม...
แถลงการณ์ เรื่อง เรียกร้องกลุ่มผู้ชุมุนมงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดันสื่อ แถลงการณ์เรื่อง เรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมงดเว้นการใช้มวลชนปิดล้อมกดดันสื่อ จากกรณีที่มีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองทั้งฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาล และ ฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาล ในช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งในการชุมนุมปิดล้อมดังกล่าวย่อมนำไปสู่การต้องการพื้นที่เสนอข้อมูลข่าวสารของผู้ชุมนุม และในส่วนของสื่อมวลชนเองก็ต้องการข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ จากความต้องการดังกล่าวของทั้ง 2 ฝ่ายก็นำไปสู่การคาดหวังและการเข้าใจที่แตกต่างกันในการทำงานของทั้งสองฝ่าย จนนำไปสู่การก้าวล่วงในบทบาทของกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงการณ์

VTR ThaiBJA

VTR ภารกิจหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดูวีดีโอ

VDO เชิดชูเกียรติสื่อมวลชน

วิดีโอเพื่อประกาศเกียรคุณและยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนใต้ทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี งานแสงชัย สุนทรวัฒน์

ดูวีดีโอ

กฎหมายสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

กสทช. ผนึก มพบ. – CI ถกปัญหา "สิทธิผู้บริโภคในยุคดิจิทัล"

กสทช. – มพบ. – CI เปิดเวทีการประชุมนานาชาติว่าด้วยสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล กว่า 30 ประเทศเข้าร่วม ถกหนัก สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านโทรคมฯ - บรอดแคส ในยุคหลอมรวม วันนี้ (3 เม.ย.) ที่โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช.ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และสหพันอง...
ผู้ประกอบการ 24 ช่อง หารือการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล

วันนี้ (3เม.ย.) ที่โรงแรมเดอะสุโกศล คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล17 บริษัท 24 ช่องรายการ หารือแผนการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลให้ประชาชนรับรู้และทำความเข้าใจถึงวิธีการรับชม ประกอบกับการหาแนวทางร่วมกันในการจัดเรียงเลขช่องให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์มร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม...
กสท.เล็งให้ความรู้คนไทย ในการดูทีวีดิจิทัล

บอร์ด กสท. จันทร์ 17 มี.ค.นี้ จะพิจารณาร่างเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตทีวีดิจิทัลธุรกิจระดับชาติ และเตรียมสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านการรับชมฯ ในขณะที่ กสทช.ธวัชชัย เสนอปรับเปลี่ยนงบประชาสัมพันธ์และกำหนดวิธีเปลี่ยนผ่านให้ชัดเจนขึ้น ...

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

article thumbnailผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประ...

ผลรางวัลประกวดสายฟ้าน้อย

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา