สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

กิจกรรมสมาคม

image image image
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง "คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม" ด้วยสำนักงาน กสทช. โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลกันเอง ได้ขอความร่วมมือมีเดียมอนิเตอร์ดำเนินโครงการการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลข่าว สารทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในหัวข้อสิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อ เพื่อนำมาประมวลและเผยแพร่แก่สาธารณชน ในการนี้ โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ เสร็จสิ้นแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2558 ภายในเวลา 19.00 น. ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ เรียน บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว สถานีวิทยุและโทรทัศน์ เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557 ประเภท ข่าววิทยุ-รายการวิทยุ และ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   ***ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 น.***ณ สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกและผ่านการอบรมโครงการ Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ # 2ำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จำนวน 22 คน จาก  20 สถานี

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงการณ์

VTR ThaiBJA

VTR ภารกิจหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดูวีดีโอ

VDO เชิดชูเกียรติสื่อมวลชน

วิดีโอเพื่อประกาศเกียรคุณและยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนใต้ทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี งานแสงชัย สุนทรวัฒน์

ดูวีดีโอ

กฎหมายสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

กสทช.เลื่อนประชุม กรณีช่อง 3 ไม่ระงับออกอากาศอนาล็อก

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ของ กสทช.ซึ่งแต่เดิมจะมีขึ้นในเวลา 9.00 น.ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงบ่ายวันนี้ (2 ก.ย.2557)
กสทช.มีมติให้ “ช่อง 3” ระบบอนาล็อกสิ้นสุดการเป็นฟรีทีวี

วันนี้ (1 ก.ย.2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช.มีมติให้ยืนยันให้ช่องรายการทีวีทุกช่อง สิ้นสุดสภาพการออกอากาศในระบบอนาล็อกแล้ว ...
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีมติส่งนายวิสุทธิ์ และนายปฏิวัติ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 21 สมัยที่ 8 ประจำปี 2557 พิจารณาวาระการส่งผู้แทนในนามสมาคมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ...

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

article thumbnailผลการตัดสิน รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556

ผลการตัดสิน รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์  ครั้งที่ 17 ปร...

ผลรางวัลประกวดสายฟ้าน้อย

article thumbnailผลการประกวดรางวัล "สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

ผลการประกวดรางวัล"สายฟ้าน้อย" ครั้งที่ 10 ...
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา