สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

กิจกรรมสมาคม

image image image
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้รับการจัดสรรเงินจาก กสทช. โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ประเภทที่ 1) เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรมการผลิต Backpacking Journalism (นักข่าวสะพายเป้) สำหรับนักข่าวโทรทัศน์ รุ่นที่ 2 จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักข่าวโทรทัศน์ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ได้มีสหทักษะ (Multi-Skilled) ในกระบวนการการผลิตข่าวในรูปแบบการทำงานคนเดียวได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานข่าวเนื้อหาข่าวโทรทัศน์โดยรวมในประเทศจะมีคุณภาพสูงขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10   ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุและโทรทัศน์  ภายใต้ชื่อรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์   อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
แถลงการณ์ เรื่อง กรณีมีบุคคลอ้างเป็นนายทหารกลุ่มหนึ่งแทรกแซง ข่มขู่คุกคามสื่อมวลชน . แถลงการณ์เรื่อง กรณีมีบุคคลอ้างเป็นนายทหารกลุ่มหนึ่งแทรกแซง ข่มขู่คุกคามสื่อมวลชน ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ที่มีนายทหารกลุ่มหนึ่งเข้าไปขอตรวจสอบเนื้อหารายการ ”เสียงประชาชน ต้องฟังก่อนปฏิรูป” ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกดดันให้ผู้บริหารของสถานีเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินรายการดังกล่าวนั้น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายแทรกแซงเสรีภาพในการนำเสนอข่าว และเป็นการข่มขู่ คุกคามสื่อมวลชนโดยตรง

อ่านเพิ่มเติม...

แถลงการณ์

VTR ThaiBJA

VTR ภารกิจหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดูวีดีโอ

VDO เชิดชูเกียรติสื่อมวลชน

วิดีโอเพื่อประกาศเกียรคุณและยกย่องเชิดชูสื่อมวลชนใต้ทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี งานแสงชัย สุนทรวัฒน์

ดูวีดีโอ

กฎหมายสื่อ

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์

ร่าง แนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์(เอกสาร)

ความเคลื่อนไหวด้านสื่อ

กสทช.เลื่อนประชุม กรณีช่อง 3 ไม่ระงับออกอากาศอนาล็อก

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ของ กสทช.ซึ่งแต่เดิมจะมีขึ้นในเวลา 9.00 น.ต้องเลื่อนออกไปเป็นช่วงบ่ายวันนี้ (2 ก.ย.2557)
กสทช.มีมติให้ “ช่อง 3” ระบบอนาล็อกสิ้นสุดการเป็นฟรีทีวี

วันนี้ (1 ก.ย.2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ กสทช.มีมติให้ยืนยันให้ช่องรายการทีวีทุกช่อง สิ้นสุดสภาพการออกอากาศในระบบอนาล็อกแล้ว ...
คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีมติส่งนายวิสุทธิ์ และนายปฏิวัติ เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 21 สมัยที่ 8 ประจำปี 2557 พิจารณาวาระการส่งผู้แทนในนามสมาคมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ...

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

article thumbnailผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 16 ประ...

ผลรางวัลประกวดสายฟ้าน้อย

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา