ติดต่อ TBJA

หมวด

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่อยู่  :  538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล  :  thaibja@hotmail.com

โทรศัพท์  :  0-2243-8479

โทรสาร  :  0-2243-8489

เว็บไซต์  :  http://www.thaibja.org

facebook  :  www.facebook.com/thaibja

twitter  :  www.twitter.com/thaibja

แผนที่  :

mapthaibja

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด