ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

 ประเภท      เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น สุนัขชุมชนโมเดล    ม๊ะหมาสี่ขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย
โฮมสเตย์เกาะยอ” ปัญหาการรื้อถอนที่หวังให้รัฐทบทวน Tato Just Do Its Production มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย   แม่ข่า : แผนโยกย้ายชุมชนบนพื้นที่โบราณสถาน SOS แม่ข่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น ตลาดน้อย : ชุมชนที่เปลี่ยนแปลง กับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กระตุกจิต กระชากใจ สหมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย คนเผาพลอย วิ๊ปวั๊ปตลับเมตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
รางวัลชมเชย ห้องสมุดแมวหางกิ้นส์ โฟร์มินนิท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น วิถีอูรักละโว้ย ร่องรอยแห่งสายน้ำ Tato Just Do Is Production มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
รางวัลชมเชย ศรีเทพโบราณนคร จากอดีตสู่อนาคต กระตุกจิต กระชากใจ สหมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น คุ้มได้ ไม่คุ้มเสีย อนาคตอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ? กระตุกจิต กระชากใจ สหมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ปลาขี้ตังราชินีแห่งทะเลสาบสงขลา มาตะหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทข่าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น ไม่มีเรื่องใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ความยากจนนำพาเด็กหลุดจากระบบการศึกษา Reflect มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รางวัลชมเชย โอกาสทางการศึกษา หนทางสู่ความเท่าเทียมของชาวมานิ มงคล999 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ดาวน์โหลด>>>  เอกสารประกอบการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566

แท็ก คำค้นหา