ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม / ข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น / รายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2559 โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ลงประกาศ( 10 ก.พ. 60) และปิดรับผลงานวันที่ 10 มี.ค. 60