คณะกรรมการ

หมวด

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 1

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 2

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 3

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 4

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 5

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 6

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 7

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 8

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 9

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 10

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 11

คณะกรรมการ TBJA สมัยที่ 12

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการจริยธรรม สมัยที่ 12 (เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2563)

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 8

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 10

คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 11

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด