ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 20

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้สนับสนุนโครงการ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวสายฟ้าน้อย #20’
 ร่วมสนับสนุนกิจกรรม : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ผู้สมัครทั้งหมด 93 คน จาก 29 สถาบันการศึกษา

มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรม ทั้งหมด 50 คน ตามประกาศรายชื่อ…

* สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

1.ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันพุธที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
โดยผู้ผ่านการคัดเลือกต้องอยู่จนครบวันอบรมเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม)

*ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 48 คน
พบกันที่ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
เพื่อลงทะเบียนและร่วมพิธีเปิด  *เริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00-8.30 น.

2.วันแรกให้ผู้เข้าร่วมอบรมใส่ชุดนักศึกษาแต่งการถูกต้องตามระเบียบ รองเท้าหุ้มส้น
3.วันอบรมให้ใส่ชุดไปรเวท เน้นสุภาพ ไม่ใส่ขาสั้น+กระโปรงสั้น
4. สำหรับนักศึกษาต่างจังหวัด ให้เก็บตั๋วรถทัวร์ (ชั้น 3 / ป.2) หรือรถไฟ (ไม่ใช่ชั้น 1) เพื่อมาเบิกค่าเดินทางกับสมาคมฯ ได้
– กรณีอยู่ปริมณฑล ดูความเหมาะสมอีกครั้ง (ให้เก็บตั๋วมาก่อน – ถ้ามี)

5.ให้นำอุปกรณ์ที่สามารถนำมาได้พร้อมสายโหลดมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี)
6.หากมีโรคประจำตัวให้นำยารักษาโรคส่วนตัวมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)
7.ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมข้อมูล –ประเด็นข่าว สำหรับแบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อผลิตสกู๊ปข่าว ความยาวตั้งแต่ 3-5 นาที 1 ชิ้นงาน/กลุ่ม  (ทางโครงการจะจัดกลุ่มให้)

เป็นประเด็นในพิ้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ข้างเคียง  จำนวน 2-3 ประเด็น (รบกวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ส่งประเด็นให้ทางโครงการฯ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ทางเมล thaibja.mail@gmail.com)

8.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 086 522 4288

9.รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมทางสมาคมฯ จะติดต่อโดยตรงไปยังผู้ผ่านการคัดเลือก

ดาวน์โหลด _ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 20

 

 

 

แท็ก คำค้นหา