ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISM
23 – 26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 30 คน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัดหรือหน่วยงาน
1 ณัทธนา รางวัลหลาย BKKLIVE (สื่อออนไลน์)
2 จารุณี กฐินหอม สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
3 สุภาวีร์  ง้ำตั้ว สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
4 ณัฐภณ กฐินหอม สถานีวิทยุเอฟเอ็มเพื่อสุขภาพ103mhz
5 วชิรหัตถ์ นามบุตร TheReporterAsia
6 ภูเมธ เงินศรีชัย หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ
7 จิณัฐติกานต์  สีนวลใย หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ
8 วราพร โพธิ์เย็น หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ
9 ธัมรงค์ รุ่งหิรัญวัฒน์ หนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ
10 นิชาภา ศรีวิเชียร หนังสือพิมพ์ไรทนิวส์
11 จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร TOPNEWS
12 เด่นชัย เอมเอี่ยม Gurugunza 24
13 ณัฐสิกา เกมสอิ ททบ.5
14 ธนากร นิตุธร ททบ.5
15 วรัญชัย ชูประเสริฐสุข ททบ.5
16 ธนดิษ​ ศรียานงค์ the Momentum
17 นราธร เนตรากูล The Momentum
18 กิติ์ดนัย ไชยนุรัตน์ 77kaoded
19 ชินวัฒน์ ธนติพุกนนท์ สื่อมวลชนอิสระ
20 ริญภาอร อินทรพานิช อีสานบิซ (สื่อออนไลน์)
21 พานทอง มัสมี สมาคมสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น
22 สารินี เอี่ยมสมบัติ นสพ.ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
23 รตนพร ร่มโพธิ์ หนังสือพิมพ์ชนบทนิวส์ (สุพรรณบุรี)
24 สวัสดิ์ ธูปแก้ว ประธานสื่อภาคประชาชน  (สื่อวิทยุ)
25 อรุณี  โสธรรุ่งรังษี สื่อภาคประชาชน  (สื่อวิทยุ)
26 ณฤดี จินตวิโรจน์ กรุงเทพธุรกิจ
27 ธนนันท์ ยกธรรม กรุงเทพธุรกิจ
28 โยษิตารวีร์ มนต์วิมุต ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์
29 พัธนชัย งามปัญญาพินิจ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์
30 กสิวัฒน์ สวนเกตุ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค (ช่อง 7 ,ช่อง 8 ,เดลินิวส์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด กำหนดการ อบรมMODERN JOURNALISM 23-26 พฤษภาคม 2567

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 083-0037728 นางสาวกมลรัตน์ มลธุรัช (เจ้าหน้าที่โครงการฯ)

 

แท็ก คำค้นหา