MOU​ ร่วมระหว่าง​สภาทนายความ​ฯ​ และ​ สมาคมนักข​่าววิทยุและ​โทรทัศน์​ไทย

MOU​ ร่วมระหว่าง​สภาทนายความ​ฯ​ และ​ สมาคมนักข​่าววิทยุและ​โทรทัศน์​ไทย​ เพื่อ​ ‘ให้ความช่วยเหลือ​สื่อมวลชน​ด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ’​ โดยมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกตำแหน่งที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต แต่ถูกดำเนินคดีในชั้นสอบสวน ในชั้นศาล ในทุกกฎหมาย รวมทั้งคดีที่เกี่ยวพันกัน
……….
(10 พ.ค.66) สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การรับความช่วยเหลือด้านการดำเนินอรรถคดีและการส่งเสริมทางวิชาการ” โดยมี ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามกับนายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ลงนามเป็นสักขีพยาน
……..
ทั้งนี้เพื่อร่วมมือประสานงาน ส่งเสริมและช่วยเหลือสื่อมวลชนที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและการร่วมมือทางวิชาการ ให้เกิดความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวั่นกลัวต่อการคุกคามสิทธิและปราศจากความวิตกต่อการปฏิบัติงาน
…….
ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาทนายความตระหนักดีถึงปัญหาในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งสื่ออาจถูกฟ้องจากการนำเสนอเผยแพร่ข่าวจนตกเป็นเหยื่อในทางคดีได้ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา สภาทนายความจะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านอรรถคดีและการส่งเสริมวิชาการ โดยจัดอบรมให้ความรู้ในข้อกฎหมายเป็นสำคัญ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ด้านนายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอขอบคุณสภาทนายความในความร่วมมือครั้งนี้ และยินดีให้การสนับสนุนที่จะเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของสภาทนายความ พร้อมเสนอให้ร่วมกันจัดอบรมคอร์สสั้น ๆ เพื่อให้ความรู้กับสื่อมวลชน
สำหรับสาระสำคัญของความร่วมมือ มีดังนี้
1. ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่ต่อเนื่องกับสถานีข่าววิทยุและโทรทัศน์ เมื่อถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต รวมถึงคดีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เปล่าตลอดทุกชั้นศาล ยกเว้นการเสียค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ โดยผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น
2. ช่วยเหลือ สนับสนุนด้านการดำเนินคดี เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว ช่างภาพข่าว นักหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการนำเสนอข่าวออนไลน์ที่ต่อเนื่องกับสถานีข่าววิทยุและโทรทัศน์ เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่ง อาญา ปกครอง โดยให้เปล่าตลอดในชั้นสอบสวน ทุกชั้นศาล ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ค่าฤชาธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้โดยผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่สมาคมนักข่าวฯ แต่งตั้งขึ้น
3. สนับสนุนด้านการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สื่อมวลชน
4. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรมต่างๆระหว่างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สำหรับเจตนารมณ์ของความร่วมมือ
สื่อมวลชนมีหน้าที่ในการนำเสนอข้อเท็จจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม สะท้อนภาพที่แท้จริงแก่ประชาชน เพื่อช่วยในการคิด และตัดสินใจต่อการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง บางกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยสุจริต อาจไปกระทบหรือโต้แย้งต่อสิทธิ บุคคลหรือองค์กรอื่นที่สูญเสียผลประโยชน์ อาจทำให้เกิดการแทรกแซง ถูกคุกคาม ข่มขู่ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรืออาจใช้ ช่องทางกระบวนการยุติธรรมฟ้องร้องสื่อมวลชนให้หยุดการเสนอข่าว หรือฟ้องคดีเพื่อข่มขู่ตัวผู้สื่อข่าวหรือบุคคลในกอง บรรณาธิการข่าวให้เกิดความกลัว ให้หยุดหรือชะลอการเสนอข่าว หรือเสนอให้เบาลงหรือบิดเบือนไป หรือในอีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวอาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ จนนำไปสู่ปัญหาคดีแรงงาน คดีลิขสิทธิ์ คดีปกครอง ฯลฯ
เมื่อเขาเหล่านั้นถูกดำเนินคดี ก็ย่อมเกิดความวิตกกังวล เรื่องการคิดต่อสู้คดี การเตรียมคดี ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน คดี โทษที่ อาจจะได้รับฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางสำนักงานสื่อฯ อาจปล่อยปละให้ผู้สื่อข่าวดำเนินคดีโดยลำพัง หรือเกิดคดีความเมื่อ ถูกเลิกจ้างไปแล้วโดยไม่มีรายได้ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน จนอาจส่งผลกระทบไปยังเพื่อนร่วมวิชาชีพ ให้หวั่นวิตกถึงอนาคต การทำงานตามไปด้วย
ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสององค์กรในครั้งนี้ จึงมีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกตำแหน่งที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต แต่ถูกดำเนินคดีในชั้นสอบสวน ในชั้นศาล ในทุกกฎหมาย รวมทั้งคดีที่เกี่ยวพันกัน นอกจากนี้ องค์กรทั้งสองยังต้องร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกันอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา