หนังสือรายงานประจำปี 2560

ปกหน้า

หนังสือรายงานประจำปี 2560 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ANNUAL REPORT 2017 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สื่อทีวีท่ากลางมรสุมโซเซียลมีเดีย – TV in the Midst of Social Media Stom

ANNUAL REPORT 2017 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

  • ประกาศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
  • ประกาศ เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 10 (ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559- 17 กันยายน 2561)
  • สารจากนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content : Part 1 Interviews ทีวีดิจิทัลและคนข่าว จะผ่านมนสุมโซเซียลมีเดียได้อย่างไร  (หน้า46-108)

  • บทสัมภาษณ์ ในทัศนะและมุมมองของผู้บริหารสื่อโทรทัศน์ / นักวิชาการด้านสื่อ / สื่อโซเซียลมีเดีย / นักธุรกิจด้านสื่อ

Content : Part 1 Interviews ทีวีดิจิทัลและคนข่าว จะผ่านมนสุมโซเซียลมีเดียได้อย่างไร  (หน้า109-138)

  • Special Article กรณีศึกษาต่างประเทศ

: ทางรอดสื่อโทรทัศน์ท่ามกลางสื่อโซเซียลมีเดีย = การกู้วิกฤตศรัทธา… คืนสู่ปรัชญาหลักแห่งวิชาชีพ “วารสารศาสตร์ดิจิทัล” (ดร.สิขเรศ ศิรากานต์)

: การปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิทัล (ธาม เชื้อสถาปนศิริ)

Content : Part 2 แถลงการณ์ (หน้า139-150)

Content : Part 3 ข้อบังคับและประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (หน้า151-160)

Content : Part 4 ทำเนียบสมาชิก (หน้า161-173)

Content : Part 5 กิจกรรม ในรอบปี ระหว่าง 17 กันยายน 2559 – 30 สิงหาคม 2560 (หน้า174- 210)

Content : Part 5 กิจกรรม ในรอบปี ระหว่าง 17 กันยายน 2559 – 30 สิงหาคม 2560 (หน้า211-252)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 1-22

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 23-45

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 46-81

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 82-108

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 109-121

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 122-138

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 139-150

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 151-160

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 161-173

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 174-189

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 190-210

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 211- 229

ANNUAL REPORT 2017 หน้า 230- 252

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา