หนังสือรายงานประจำปี 2561

ปกหน้า

หนังสือรายงานประจำปี 2561 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ANNUAL REPORT 2018 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สื่อกับความท้าทาย – ดรามา สาระ หรือ บันเทิง

CHALLENGE FOR THE MEDIA

SENSATIONALISM vs JOURNALISM

ANNUAL REPORT 2018 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION (หน้า 1-20)

ANNUAL REPORT 2018 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION (หน้า 21-41)

 • ประกาศ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
 • ประกาศ เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 10 (ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2559- 17 กันยายน 2561)
 • สารจากนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content : Part 1 Interviews สื่อกับความท้าทาย ดรามา สาระ หรือ บันเทิง ในทัศนะและมุมมองผู้บริหารสื่อ นักวิชาการด้านสื่อ (หน้า 42-95) 

 • บทสัมภาษณ์ – อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ  ประธานบริหาร บริษัท อะแดป ครีเอชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บทสัมภาษณ์ – สำราญ ฉัตรโท  รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • บทสัมภาษณ์ – เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บทสัมภาษณ์ – ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ประธานเจ้าหน้ที่ปฏิบัติการ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
 • บทสัมภาษณ์ – ประณต วิเลปสุวรรณ ผู้อำนวยารฝ่ายข่าวและผู้อำนวยการสถานี ไทยรัฐทีวี
 • บทสัมภาษณ์ – สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทบางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี)
 • บทสัมภาษณ์ – ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 • บทสัมภาษณ์ – อ.ดร.มานะ ตรียาภิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บทสัมภาษณ์ – ศาสตร์ตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูตร รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บทสัมภาษณ์ – ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิกสนบดี และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • บทสัมภาษณ์ – ชาญนรงค์ วงค์วิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • บทสัมภาษณ์ – ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการส่วน สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
 • บทสัมภาษณ์ -สินธุ์ เภตรารัตน์ กรรมการผู้จัดการธุรกิจมีเดียนีลเส็น (ประเทศไทย)

Content : Part 2 บทความพิเศษ (หน้า96-151)

 • สื่อกับความท้ายทาย เรื่องดรามา สาระหรือบันเทิง – ธาม เชื้อสถาปนศิริ : timeseven@gmail.com)
 • “Fake News you don’t believe” : Audience perspectives on fake news – ข่าวที่คุณไม่น่าเชื่อ : ทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อข่าวลวง
  —— Dr.Rasmus Kleis Nielsen, DIRECTOR OF RESEARCH และ Dr. Lucas Graves, SENIOR RESEARCH FELLOW
 • “อนาคตสื่อไทย… ในมุมมองสื่อมวลชนมืออาชีพ”
 • กรณีศึกษาต่างประเทศทางรอดสื่อทีวีท่ามกลางมรสุมโซเซียลมีเดีย โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระ
 • “ดราม่า หรือ สาระ ”  : กรณีศึกษา 13 หมู่ป่าติดถ้ำ โดย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง
 • เวทีเสวนา “เซ็กส์ หวย มวย ผี ” ข่าวดียุค 4.0 ?

Content : Part 3 แถลงการณ์ (หน้า152-154)

Content : Part 4 ข้อบังคับและประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (หน้า155-164)

Content : Part 5 ทำเนียบสมาชิก (หน้า165-177)

Content : Part 6 กิจกรรม ในรอบปี 2560-2561 (หน้า178- 199)

Content : Part 6 กิจกรรม ในรอบปี 2560-2561 (หน้า178- 224)

 

 

 

แท็ก คำค้นหา