ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554

 

ประกวดสายฟ้าน้อย7

. ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
ข่าวประกอบเสียงวิทยุ
รางวัลชมเชย โครงการจำนำข้าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย นักวิชาการ-ผู้ประกอบการตั้งคำถามกับโครงการ Clean Food Good Taste มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รางวัลชมเชย กฎหมู่เหนือกฎหมาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สารคดีเชิงข่าววิทยุ
รางวัลดีเด่น ยามเฝ้าทะเล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย ตระหนักรับมือภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย รับมืออย่างไรกับเทคโนโลยีใหม่ อย่าง “แท็ปเล็ต” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลชมเชย อันดับ 1 พนักงานบริการวัยชรา ผู้โหยหาความเท่าเทียมจากสังคม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รางวัลชมเชย อันดับ 2 ทิ้งพระ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย อันดับ 3 ตามรอยฝัน…วันของม้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย อันดับ 4 เรื่องใหญ่ของปูตัวเล็ก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2554

 

 

แท็ก คำค้นหา