ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550

ประกวดสายฟ้าน้อย3

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
.
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
.
– รางวัลดีเด่น
ทีม พิราบน้อยเชิงดอย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
– รางวัลชมเชย
“โอ้โอ่ ย่าโม วัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้”
ทีม เสกสรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
“สำนึกแห่งชุมชน
เพื่อผืนป่าภูค้อ ภูกระแต”
ทีม MC. MSU
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
.
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
.
– รางวัลดีเด่น
ทีม RAISOM 50
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.
– รางวัลชมเชย
ทีม RSU NEWS
มหาวิทยาลัยรังสิต
. ทีม SRIPATUM A
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550

 

แท็ก คำค้นหา