ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เพื่อมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ
ทุน ละ 2,000 บาท ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok (รัชดาภิเษก) ห้อง Grand Ballroom ชั้น 1 เวลา 13.30-16.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 35 คนรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด   >>>>>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดาวน์โหลด   >>>>>>> กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok (รัชดาภิเษก) ห้อง Grand Ballroom ชั้น 1

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 – 10.30 น.  บรรยายพิเศษหัวข้อ ‘อนาคตคนสื่อทีวิดิจิทัล หลังใบอนุญาตหมดอายุ

  (บน ความท้าทายของทีวีดิจิทัล กับ 6 ปี บอร์ด กสทช. และ 6 ปี เวลาของใบอนุญาตที่เหลืออยู่)

โดย        ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

10.30 – 12.30 น.  เวทีเสวนา หัวข้อ อนาคตคนสื่อทีวิดิจิทัล หลังใบอนุญาตหมดอายุ”

  (บนความท้าทาย ของทีวีดิจิทัล กับ 6 ปี บอร์ด กสทช. และ 6 ปี เวลาของใบอนุญาตที่เหลืออยู่)

วิทยากรโดย     

  • โปรดปราน หมื่นสุกแสง เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาดไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และไทยรัฐออนไลน์
  • เดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
  • ระวี ตะวันธรงค์ Executive Vice President, Nation Group (Thailand) และนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
  • พีระวัฒน์ โชติธรรมโม ตัวแทนคนในวิชาชีพสื่อ (นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)

ดำเนินรายการโดย    ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ  ผู้ประกาศ​ข่าวช่อง​ 8

12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหาร

13.30 – 15.30 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี เดือน ธันวาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2565
  • รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
  • การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 13
  • การเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์
  • วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

15.30 – 16.00 น.            พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.00 น.                        จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 

แท็ก คำค้นหา