หนังสือรายงานประจำปี 2563

Binder1_Page_001

หนังสือรายงานประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ANNUAL REPORT 2020 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

อนาคตสื่อ อนาคตประเทศ :  FUTURE SCENARIOS

Content Part 1 : Interview อนาคตสื่อ อนาคตประเทศ :  FUTURE SCENARIOS
(เปิดมุมมอง ทัศนะ แนวคิด ข้อเสนอแนะทางออกและวิธีการ / สัมภาษณ์พิเศษ มีเดียเอเจนซี่, นักวิชาการด้านสื่อ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน , ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ)

  • บทความพิเศษ : จากวิกฤตสู่โอกาส… วิถีใหม่ของอุตสาหกรรมสื่อท่ามกลางโควิด 19 กรณีศึกษาผลกระทบ การปรับตัวและแนวทางการอภิวัฒน์บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในทศวรรษ 2020s  

Content Part 2 : แถลงการณ์ / จดหมายเปิดผนึก

Content Part 3 :  ข้อบังคับและประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 4 : ทำเนียบสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 5 : กิจกรรมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(ช่วงเดือนกันยายน 2562-เดือนกันยายน 2563)

Content Part 6 : Quote บทความพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ ANNUAL REPORT 2020 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

สามารถอ่าน E-Book หนังสือรายงานประจำปี 2563 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ที่  : https://anyflip.com/btzdo/twau/

หรือ สแกน QR Code เพื่อสะดวกต่อการอ่านบนมือถือ   ดาวน์โหลด

แท็ก คำค้นหา