ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

 ประเภท เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
Food Rider  You Jump I Jump มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลชมเชย
เจาะกระบวนการ ‘ธุรกิจกล่องรับบริจาค’ การกุศลแฝงผลกำไร บัวสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชมเชย ภัยเงียบยุค4.0 การเลี้ยงลูกด้วยหน้าจอมือถือ ใบเตยหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น วิสาหกิจชุมชนอ่าวปากบารา Try Again มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย ทางรอดคนริมโขง ห้านาฬิกา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลชมเชย บทเรียนนวัตวิถี THREE N DOUBLE A มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น คนทรงศิลป์ โกทูไกล     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย โพนหนึ่งเดียวในไทย อัตลักษณ์จังหวัดพัทลุง คะน้าหมูกรอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย นากสัตว์ที่ ( ไม่ ) น่ารัก  มนุษย์ฝึกหัด  มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย พลาสติกสู่อิฐสร้างบ้าน ส.กินเกลี้ยง มหาวิทยาลัยรังสิต
รางวัลชมเชย นกเงือก ไททานิค    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทข่าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น อ้อยเข้าปากช้าง ไปกลับฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

แท็ก คำค้นหา