หนังของเด็ก

มูลนิธิหนังไทยฯ ร่วมกับ Tk Park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้และโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ได้นำภาพยนตร์ (หนังของเด็ก) ทั้งจากต่างประเทศและเยาวชนของประเทศไทยเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลมาฉายให้เยาวชนได้ชม ในงานเทศกาลหนังของเด็ก กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม 2551 โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
ที่มา มติชน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10914 หน้า 15

แท็ก คำค้นหา