ชื่อไฟล์ : 06-02-2566 แถลงการณ์คัดค้านการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม_Page_2