ชื่อไฟล์ : 2022_Dec_1_จดหมายถึงกสม(6องค์กรสื่อ)_Page_1