ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
1421.นางสาวทิพย์วรรณ์ ตุ้มทอง ผู้ช่วยบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8
1422.นางสาวชญานิษฐ คงเดชศักดา ผู้ช่วยบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด