ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
121.นางรัตนาวดีลำพายผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นทาวเวอร์สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
122.นางลักขณาสุริยงค์Vice Presidentสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
123.นายเลียบแซมกระโทกCamera Man(ENG)สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
124.นายวัฒนาค้ำชูReporterสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
125.นายวิทูรพึงประเสริฐManagerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
126.นางสาววีณารัตน์เลาหภคกุลสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
127.นายวีระศักดิ์พงศ์อักษรบก.บห.สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
128.นายศักดิ์ชาญชัยอรรคพงษ์Photographerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
129.นายศุภพงษ์ภู่อุดมหัวหน้าข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
130.นายสมเกียรติฤทธิบูลย์Chief of System Support & Networkingสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
131.นางสาวสมถวิลเทพสวัสดิ์Reporterสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
132.นายสมพรเหล่าภักดีCamera Manสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
133.นายสิทธิศักดิ์อุ่นใจChief of Studio Camera Manสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
134.นางสุชาวดีณัฐเสณีTraffic Officerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
135.นางสาว สุนันทานาคจูCo-Producerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
136.นายสุพรรณหนิษฐาCamera Manสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
137.นางอังคณาพุ่มพวงAssistant Editorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
138.นายจตุรงค์โยธะวงษ์อาเซียนทีวี
139.นางสาวเจือระวีกิตติศิลป์Reporter/ผู้ประกาศอาเซียนทีวี
140.นายณัฏฐชัยเธียรธนูอาเซียนทีวี

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด