ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
101.นางสาวนิธิวดีบุญวัจนสมบัติChief of Post Production & Video Serverสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
102.นายนิสสรณ์ธนาภูริสวัสดิ์Camera Manสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
103.นางสาวเนตรนภากุลไพจิตรCo-Producerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
104.นายบรรยงอินทนาAssistant Editorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
105.นายบุญเลิศศุภประภาวณิชย์กรรมการจริยธรรม สมาคมฯ
106.นายบุญส่งคชเกร็งReporterสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
107.นายปรัชญาอรเอกผู้ประกาศสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
108.นายปรีชาพลเทพช่างเทคนิคสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
109.นางสาวปิยรมณ์ทรัพย์สุวรรณผู้ช่วยหัวหน้าข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
110.นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช บรรณาธิการสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
111.นายพิเชษฐวัฒนวิกย์กรรมChief of OBสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
112.นายไพโรจน์วาสนโกมุทManagerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
113.นางสาวภัทรจินตนะกุลผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
114.นายภัทรายุชุนงามCamera Man(ENG)สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
115.นางสาวภารดีศรีภาAssistant Editorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
116.นายภาสพลโตหอมบุตรReporterสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
117.นายโมไนยเย็นบุตรหัวหน้าข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
118.นายยิ่งยศขำคมNews Gathering & Networking Mgr.สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
119.ว่าที่ร.ต. หญิงยุพาพรขาวสุทธิ์ผู้ประกาศข่าว /รีไรท์เตอร์สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
120.นางสาวยุวดี เตชะไพฑูรย์สุขEditor - สารคดี/ศิลปวัฒนธรรมสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด