ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
81.นายไกรลักษณ์งามโสภาหัวหน้าข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
82.นายขจรศักดิ์จันทร์หัสดีChief of Studio Productionสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
83.นายคงศักดิ์จงใจ
84.นางสาวงามสกุณงามพัฒนพงศ์ชัยCo-Producerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
85.นายเฉลียวคงตุก
86.นางสาวชไมพรคงเพชร SVP ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
87.นางสาวณยาใจกาวังหัวหน้าข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
88.นายดุลภณทองสุกฉวีAssistant Editorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
89.นางสาวตรีดาวนาคแกมแก้วco-producerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
90.นางสาวติยากรณ์วงศ์เลิศวาทิกRewriterสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
91.นายทวินคงนาSenior Producerสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
92.นายทินณภพพันธะนามผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE HD
93.นายทิพากรประคองศิลป์Technical Mobileสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
94.นางสาวทิวากรณ์กองแก้วอาจารย์ สนง.ลก.ค.นิเทศศาสตร์ สถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
95.นายเทพชัย หย่องที่ปรึกษา ไทยพีบีเอสสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
96.นางสาวธนานุชสงวนศักดิ์
97.นางสาวธรรญฐ์ฌนกศรีธเนศชัยผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
98.นายธัญ อ่อนพฤกษ์ภูมิผู้ช่วยหัวหน้าเทคนิควิทยุสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
99.นายนพดลหมั่นหาผลผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
100.นายนพพรอุไทยธุราทรEditorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด