ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
61.นายทวีศักดิ์จิตรเจริญช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
62.นางสาวนลินสิงหพุทธางกูรผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
63.นางสาวบุศรินทร์วรสมิทธิ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
64.นางสาวประภาพร เชาวนาศิริสถานีโทรทัศน์ PPTV
65.นางสาวปิติพรเพรามธุรสผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
66.นายพิริยะม่วงยิ้มช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
67.นายภนณัฐ พ่วงภู่ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
68.นายสถาพรพงษ์พิพัฒน์วัฒนาสถานีโทรทัศน์ PPTV
69.นายสมภพแซ่โง้วช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
70.นายสัมพันธ์วงศ์จันทรช่างภาพสถานีโทรทัศน์ PPTV
71.นายอัพนันอับดุลเลาะผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
72.นางสาวอาทิตยาวิชิตานุรักษ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV
73.นายกฤษณ์ชนุตม์เจียรรัตนกนกบก.การจัดการสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
74.นายกฤษดาอันนันหนับChief of Master Controlสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
75.นายกวีจงกิจถาวรบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
76.นางกัลยาทองไหมVideo Editorสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
77.นายกิตติดิษฐ์ธนดิษฐ์สุวรรณผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
78.นายกุลธวัชลอยแก้วหัวหน้าเทคนิควิทยุสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
79.นายเกรียงสมใจเพ็งช่างเทคนิคสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี
80.นายเกษมอินทปัทม์Chief of ENG Camera Manสถานีโทรทัศน์เนชั่น ทีวี

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด