ทำเนียบรายชื่อสมาชิก TBJA

หมวด
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
จำนวน 1422 แถว
1.นายไพสิฐอาบวารีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2.นางสาวภัทราพรตั๊นงามสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
3.นายภาณุมาศเจนกิจพัฒนะช่างภาพชำนาญการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
4.นางสาวภิรมพรตะเภาพงษ์ประสานงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
5.นายมนตรีประดินันท์ผู้ช่วยช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
6.นายมนัสศรีสุวรรณสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
7.นายมานิตย์แสงทรัพย์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
8.นายมาโนชญ์เปี่ยมพอดีสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
9.นายมาลิตคำนันสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
10.นายยงยุทธ สระทองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
11.นายยลวรรธน์พวงแย้มสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
12.นายยสวัตวรรณาลัยช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
13.นายยุทธนาอินตะสอนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
14.นายโยธินพลอยน้อยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
15.นางลักษิกามูนจินดาสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
16.นายวสุพลพุ่มยี่สุ่นสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
17.นางสาววาสนาไซประเสริฐสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
18.นายวิเชิญแป้นแก้วสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
19.นายวิทยาอุดมสันต์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
20.นายวิทยาลิคะสิริสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

 

 

สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

หรือติดต่อ 0-2243-8479  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

แท็ก คำค้นหา

หมวด