เรื่อง ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าวและช่างภาพจากสื่อหนังสือพิมพ์  สถานีโทรทัศน์และวิทยุ  ได้เรียนรู้เรื่องการทำข่าวอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ๑.การเตรียมตัวและวางแผนก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานข่าว ๒.การเข้าทำข่าวในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ๓.ภาษาที่ใช้ในการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ๔.เรียนรู้เรื่องอาวุธและการปฏิบัติตัวเมื่อมีการใช้อาวุธชนิดต่างๆ ๕.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตในสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ ๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ ไมด้า กอล์ฟ คลับ จังหวัดกาญจนบุรี
ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งนักข่าวและช่างภาพเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๒ คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อนักข่าวและช่างภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒ โทรสาร. ๐๒-๖๖๘-๗๕๐๕ หรือ E-mail:  maewmeaw191@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แท็ก คำค้นหา