สถานีวิทยุท้องถิ่นแม่สอดเพื่อมิตรภาพและสิ่งแวดล้อม

บลู เอฟ.เอ็ม Blue F.M 98.75 MHz อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2551
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดาวน์โหลดข้อมูล สถานีวิทยุ บลู เอฟ.เอ็ม 98.75 MHz รับรางวัล “สื่อมวลชนดีเด่น”

แท็ก คำค้นหา