เปิดตัวหนังสือ “เมื่อฟ้าหม่น เจดีย์หัก ที่ปักษ์ใต้”

ผลงานสารคดีเชิงข่าว ของคนหนุ่มสาวแห่งศูนย์ข่าวอิศรา

เรียบเรียงโดย วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
วันที่ 5 กันยายน นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวว่า สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มีความยินดีที่จะเรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานเปิดตัวและแนะนำหนังสือ “เมื่อฟ้าหม่น เจดีย์หักที่ปักษ์ใต้” ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา 14.30 น. วันที่ 12 กันยายนที่จะถึงนี้ ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวฯ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รองศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร รองผู้อำนวยการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นวิทยากรและดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์นิตยา มาศะวิสุทธิ์

หนังสือ “เมื่อฟ้าหม่น เจดีย์หักที่ปักษ์ใต้” ที่เป็นหนังสือที่รวบรวมรายงานข่าวจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ในเวบไซต์ศูนย์ข่าวอิศรา www.tjanews.org มาเรียบเรียงใหม่ให้มีความกระชับรัดกุม ด้วยภาษาที่อ่านง่าย สละสลวย งดงาม มีนางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย นักข่าวนักเขียนและกรรมการบริหาร สถาบันอิศรา เป็นผู้เรียบเรียง โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายหนังสือมอบให้สถาบันอิศรา นำไปใช้ในภารกิจของศูนย์ข่าวอิศรา ในการนำเสนอข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างรอบด้าน เป็นจริง และเป็นธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมไทยอันจะนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หนังสือดังกล่าว เป็นหนังสือขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค ความหนา 260 หน้า ราคา 250 บาท วาง จำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป และที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม 10300 โทร. 02-668-9422
รายละเอียดโทร. 02-668-9422

5 กันยายน 2550
www.tja.or.th
www.tjanews.org

แท็ก คำค้นหา