ผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2552

จัดเมื่อปี 2553 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

 

แสงชัย2552

 

image2

 

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
รางวัลวิทยุ
ประเภทข่าวประกอบเสียง รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “สิทธิคนพิการกับการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม” สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์ฯ
ประเภทสารคดีวิทยุ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “เมื่อปู้เป็นครูเด็ก” สถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์ฯ
รางวัลโทรทัศน์ท้องถิ่น
ประเภทสารคดีเชิงข่าว รางวัลดีเด่น “โรงงานกลางชุมชน ทางขนานรอวันบรรจบ” บริษัท เอ็มเอ็มเอส เคเบิ้ลทีวี จำกัด(สาขาฉะเชิงเทรา)
รางวัลชมเชย “บ้านหลังเรียน” หจก.สกายลายน์เคเบิลทีวี
รางวัลโทรทัศน์
ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน รางวัลยอดเยี่ยม “ขบวนการตัดไม้เถื่อนคลองหัวช้าง” สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
รางวัลชมเชย “เปิดโปงขบวนการปลอมบัตรประชาชน” สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท
ประเภทสารคดีเชิงข่าว รางวัลยอดเยี่ยม “ใต้ฟ้าเดียวกัน” สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี
รางวัลชมเชย “ปฏิรูปรถไฟไทย” สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ประเภทข่าวเหตุการณ์ รางวัลยอดเยี่ยม “รปภ.ผู้นำอาเซียน” สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท
รางวัลชมเชย “นาทีชีวิตในกระทรวงมหาดไทย” สำนักข่าวไทย บมจ.อสมท

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินประเภทวิทยุ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552

 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินประเภทโทรทัศน์ รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552

 

cความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินประเภทโทรทัศน์ท้องถิ่น รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2552

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา