ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2545

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2545

จัดเมื่อปี 2546 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

 

แสงชัย2545

 

image2

 

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน
รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “เปิดโปงขบวนการแอบอ้างเป็นผู้วิเศษ(ศรเทพ ศรทอง)”  สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
รางวัลชมเชย “เปิดโปงขบวนการค้า
แรงงานพม่า”
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
 ประเภทสารคดีเชิงข่าว รางวัลยอดเยี่ยม “ปฏิรูปการศึกษา :
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อใคร”
สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี ช่องยูบีซี 8
รางวัลชมเชย
“วิทยุชุมชน : หลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน”
สถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวี ช่องยูบีซี 8
ประเภทข่าวเหตุการณ์ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล

 

 

ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสิน รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2545

 

 

 

แท็ก คำค้นหา