ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10  ประจำปี 2557

ประกวดสายฟ้าน้อย10

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุ
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย เรือนแพ เอกลักษณ์เมืองสองแควที่เลือนลาง คลื่นลูกใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลชมเชย ส่วยเมียนมาร์ในมหาชัย Three  in  One มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชมเชย วิกฤตน้ำเสียคลองภาษีเจริญ GIVEME4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย เจาะลึกบ่อขยะแพรกษา Fight  BJ6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลดีเด่น เมืองเก่าอู่ข้าว…แต่ไร้น้ำ นกแล้ง CJR302 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 เรือนแพ…เลือนราง ขนมตาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ชะตากรรมอ่าวอุดม
RAISOM BJ6
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย ซากโรงหนัง ซากวัฒนธรรม พักก่อนโปรดักชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา
รางวัลชมเชย ส้มบางมดที่หายไป The Faith Production มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

**ดาวน์โหลด ความคิดเห็นคณะกรรมการตัดสินสารคดีเชิงข่าววิทยุ และโทรทัศน์ รางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557***

 

คลิก! ความเห็นกรรมการ ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุ

คลิก! ความเห็นกรรมการ ประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

คลิก! ความเห็นกรรมการ ประเภทคลิปข่าวประกอบเสียง

 

 

แท็ก คำค้นหา