ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

 

ประกวดสายฟ้าน้อย8

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุ
รางวัลดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย ตันตระ ตรรกะของคนรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย โรฮิงญา คนไร้ชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง
รางวัลดีเด่น โรงเรียนใน จ.พะเยา กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลชมเชยอันดับ 1 แนวทางการจัดสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน สปก. หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลชมเชยอันดับ 2 แซนโฏนตา ไหว้ปู่ย่าเมืองเขมร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชยอันดับ 2 วาระสุดท้าย เรือนไม้อัมพวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
รางวัลดีเด่น สุสานเต่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย นาฏยนารีโขน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย เมื่ออาตมาอาพาธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลชมเชย จุดเปลี่ยน อัมพวา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัลชมเชย ภัยที่มองข้าม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555

 

 

แท็ก คำค้นหา