ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551

ประกวดสายฟ้าน้อย4

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
.
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
.
– รางวัลดีเด่น
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทย
ทีม พิราบขาวเชิงดอย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
– รางวัลชมเชย
ถนนสายชีวิต…ลิเกโคราช
ทีม CommArts NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
. ทีม BUCA 51
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.
เด็กขายพวงมาลัย
ทีม PRBUCA36
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
.
– รางวัลดีเด่น
ทีม BRAVE DO
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
.
– รางวัลชมเชย
ทีม RAISOM 51
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
. ทีม แคฝรั่ง 1
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
. ทีม ตะกาย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2551

 

แท็ก คำค้นหา