สภา นสพ. จัดเวทีเช็คความสัมพันธ์ “รัฐ-สื่อไทยช่วงเปลี่ยนผ่านการเมือง”

สภาการหนังสือพิมพ์ ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ฝรั่งเศส และองค์กร IRASEC นำร่องฉลองครบรอบ 10 ปี กำเนิดสภา นสพ. จัดสัมมนารับกระแสเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เรื่อง “รัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง” ดึงนักวิชาชีพ และวิชาการด้านสื่อร่วมถกปัญหาและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานสู่สาธารณะ พุธที่ 23 พ.ค. นี้

นาย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และองค์กร IRASEC ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านวิจัยของสหภาพยุโรป จะจัดสัมมนาเรื่อง “รัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี สภาการหนังสือพิมพ์ฯ และเป็นเวทีนำเสนอความคิดเห็นของนักวิชาการและวิชาชีพในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการปฏิรูปการเมืองที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน

“การสัมมนาดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารในวงการสื่อมวลชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาครัฐในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทำหน้าที่ของสื่อภายใต้กรอบจริยธรรม โดยได้เชิญนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย ได้แก่ นายกวี จงกิจถาวร รองบรรณาธิการเครือเนชั่น นายวีระ ประทีปชัยกูร รองบรรณาธิการเครือบางกอกโพสต์ นายทองใบ ทองเปาด์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนังสือพิมพ์ฯ อาจารย์พรรษาสิริ กุหลาบ และ รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายฟิลิป ลาทัวร์ องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (ฝรั่งเศส) สำหรับหัวข้อในการสัมมนา ประกอบด้วย การเซ็นเซอร์ข่าวและการเซ็นเซอร์ตัวเองของสื่อมวลชน ปัญหาความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สื่อ ปัญหาการจำกัดเสรีภาพสื่อใหม่ และจริยธรรมสื่อมวลชน” นายชวรงค์กล่าว

นาย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กล่าวอีกว่า วันเดียวกัน ยังจัดให้มีการเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “สื่อมวลชนกับรัฐธรรมนูญไทย” โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นาย เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ข่าวสด และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาว รสนา โตสิตระกูล เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย ดำเนินรายการโดย นาย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

การจัดสัมมนาครั้งนี้ จะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีล่ามแปลภาษาตลอดรายการ และนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จัดขึ้นเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ซึ่งจะมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายเช่น การจัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การใช้เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนท่ามกลางวิกฤติประเทศ” และการสนทนากลุ่มเรื่อง “ความน่าเชื่อถือของวิชาชีพสื่อในภาวะวิกฤติ” ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และ การจัดสัมมนาทางวิชาการภายใต้แนวคิด ”สื่อกับการขับเคลื่อนวิถีชีวิตพอเพียง” ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดทั้งปี 2550 นี้ด้วย

16 พฤษภาคม 2550

แท็ก คำค้นหา