ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

ประกวดสายฟ้าน้อย2

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
.
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
.
– รางวัลดีเด่น
ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
.
– รางวัลชมเชย
“ไนท์ซาฟารี ชีวิตไร้ทางเลือก”
ทีม MEGA PROJECT
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
“แรงงานไร้ราก”
ทีม พิราบเชิงดอย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
“ฟุตบอล การพนัน เดิมพันชีวิต”
ทีม RSU NEWS
มหาวิทยาลัยรังสิต
.
“พฤติกรรมการใช้ยาคุมกำเนิด
ของนักเรียน นักศึกษา”
ทีม ลิปดา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
.
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
.
– รางวัลดีเด่น
ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
.
– รางวัลชมเชย
ทีม ลานลีลาวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
. ทีม BROADCAST JOURNALIRM
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
. ทีม IMPOSSIBLE DPU
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
. ทีม ปะแล่ม ปะแล่ม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินประเภทโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินประเภทวิทยุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549

 

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา