ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548

ผลการประกวดรางวัล”สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2548

ประกวดสายฟ้าน้อย1

.
ประเภท
เรื่อง
ทีม
มหาวิทยาลัย
.
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
.
– รางวัลดีเด่น
“สิทธิมนุษยชนกับการรับน้อง
ในมหาวิทยาลัย”
ทีม อ๋า อาร์ม เป็ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
– รางวัลชมเชย
“ชีวิตในระบบกับเงินกู้นอกระบบ”
ทีม คนชอบเล่า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
“หมู่บ้านขยะ”
ทีม สหาย 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
.
.
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
.
– รางวัลดีเด่น
ทีม ไร่ส้ม 2005
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
.
– รางวัลชมเชย
ทีม คนกับป่า
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ดาวน์โหลด

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินประเภทโทรทัศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตัดสินประเภทวิทยุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา