ประกาศสมัครรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

ประกาศสมัครรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 สำหรับบุตรธิดาของสมาชิกองค์กรสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา จำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยสมัครผ่าน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของครอบครัวคนข่าว ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง “ความกตัญญู” แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งทุนการศึกษานี้จะคัดเลือกผ่านการสร้างสรรค์คลิป Tiktok ภายใต้แนวคิด “กตัญญูทำได้ทุกวัน” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 มกราคม 2567 ประกาศผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติสื่อมวลชน (ผู้ปกครอง)
เป็นสมาชิกองค์กรสื่อและยังปฏิบัติหน้าที่สื่อ โดยได้รับการรับรองจากสมาคมนักข่าวฯ หรือ ต้นสังกัด
คุณสมบัติบุตรของสื่อมวลชน
บุตรผู้รับทุนกำลังศึกษาอยู่ มีความประพฤติที่ดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน
ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
เงื่อนไข
– 1 ครอบครัว สามารถขอรับทุนได้ 1 ทุนเท่านั้น โดยเลือกสมัครผ่านสมาคมฯ ที่สังกัด
– ผู้ได้รับทุนต้องมาแสดงตนในวันรับมอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง
– ผู้ได้รับทุนและบุตร ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ในโครงการที่เครือซีพีจัดขึ้น*
หลักเกณฑ์การพิจารณา
• คลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าความกตัญญู ภายใต้แนวคิด “กตัญญูทำได้ทุกวัน” เป็นคลิปใหม่ ไม่ซ้ำหรือลอกเลียนแบบ ไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน หรือเผยแพร่ทางสื่อใด ๆ มาก่อน และมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) บรรยายในแคปชั่น ไม่เกิน 5 บรรทัด โพสต์ลงใน Tiktok ของผู้ปกครองหรือบุตร ติด #ทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว #ทุนซีพีกตัญญู #wearecp ส่งผลงานพร้อมใบสมัครรับทุนมาที่สมาคมต้นสังกัด
• คลิปวิดีโอไม่แสดงถึงเนื้อหาหรือถ้อยคำที่หยาบคาย มีความหมายสองแง่สองง่าม ส่อเสียด หวาบหวิวอนาจาร ทารุณกรรม หรือพาดพิงถึงบุคคล องค์กร สถาบัน และความมั่นคง ให้เกิดความเสียหาย
• คลิปวิดีโอที่ส่งเข้ามาประกวดจะมีการตรวจสอบและตัดสินโดยคณะกรรมการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ประกวดมิได้เป็นผู้ทำคลิปด้วยตนเอง หรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและส่งเข้าประกวด จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารอบ
สำหรับสมาชิกสมาคมที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2567
ช่องทางการส่งเอกสาร
1.อีเมล์ thaibja@hotmail.com
2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเอกสารที่มายื่นด้วยตัวเองที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่อยู่ : ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1
ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   โทร. 086-5224288
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร_ทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร_ทุนซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 docx

แท็ก คำค้นหา