ประกาศรายชื่อผลงานเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

ประกาศรายชื่อผลงานเข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

สำหรับรางวัลประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งหมด 60 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษา / 1 สหมหาวิทยาลัย

แบ่งออกเป็น 4  ประเภท ได้แก่

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น

สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น

  • ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น

มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 13 เรื่อง จาก 6 สถาบันการศึกษา / 1 สหมหาวิทยาลัย

จากการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน  3 เรื่อง

  • ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น 

มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 14 เรื่อง จาก 5 สถาบันการศึกษา / 1 สหมหาวิทยาลัย

จากการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 เรื่อง

  • ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น

มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 13 เรื่อง จาก 7 สถาบันการศึกษา / 1 สหมหาวิทยาลัย

จากการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 3 เรื่อง

  • ผลงานเข้ารอบรางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น

มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 20 เรื่อง จาก 9 สถาบันการศึกษา

จากการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ มีผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 3 เรื่อง

  • สำหรับรางวัลสายฟ้าน้อยประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 18   เรื่อง จาก 5 สถาบันการศึกษา 1 สหมหาวิทยาลัย นั้น

คณะกรรมการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5  เรื่อง

 

ดาวน์โหลด>>>รายชื่อผลงานสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ เข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

ดาวน์โหลด>>>รายชื่อผลงานสารคดีเชิงข่าววิทยุ เข้ารอบสุดท้าย รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18

ดาวน์โหลด>>>กำหนดการ งานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 18-2566

 

แท็ก คำค้นหา