ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน กรุ๊ป จำกัด  เพื่อมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ
ทุน ละ 2,000 บาท ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพ ห้อง Bran ชั้น 1  เวลา 09.30-12.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 32 คนรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด   >>>>>>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ดาวน์โหลด   >>>>>>> กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และ พิธีมอบทุนการศึกษาบัตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพ ห้อง Bran ชั้น 1

09.00 – 09.30 น.    ลงทะเบียน

09.30 – 09.40 น.  พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2565
นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

   กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 

09.40 น. – 09.45 น. วิดิทัศน์ปฐมบทและพัฒนาการรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ 25 ปี 

09.45 น. – 10.00 น. ประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2565

                    -รางวัลข่าววิทยุยอดเยี่ยม

-รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม 3 ประเภทคือ

  1. รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม
  2. รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
  3. รางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม

10.00 น.– 10.30 น.      พิธีมอบโล่เกียรติยศและถ่ายภาพร่วมกัน

   – จบงานพิธีมอบรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ      

———————————————————————————————————————–  

10.40 – 11.10 น.    ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

  • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี

เดือน ธันวาคม 2565 – เดือนตุลาคม 2566

  • รายงานสถานะทางการเงิน / รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
  • การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี
  • วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

11.10 – 11.40 น.  พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

โดย        นายอิทธิพันธ์ บัวทอง   นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

            นายอุดมศักดิ์ โลหชิตพิทักษ์  รองประธานกรรมการ บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน กรุ๊ป จำกัด

12.00 น.          ปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

 

 

 

แท็ก คำค้นหา