เปิดรับสมัคร!!! อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 20 I 25 – 29 ตุลาคม 2566 กรุงเทพมหานคร

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมจริยธรรมสื่อ เพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ผู้สนับสนุนโครงการ:กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ’นักข่าวสายฟ้าน้อย #20′
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม:บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย:สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วัตถุประสงค์คือ มุ่งหวังที่จะสร้างนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในทุกด้านพร้อมปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวสารทุกรูปแบบให้กับกลุ่มเยาวชนที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนรวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนและจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อผลักดันให้สังคมเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ” Trends & Technic  ความรู้ความเข้าใจและทักษะในโครงสร้างพื้นฐานกระบวนการ-วิธีการผลิตข่าว–สกู๊ปข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และ คอนเทนต์ Multi -platform อย่างมืออาชีพ”

Upskill
ทักษะของนักข่าว/การนำเสนอข่าว/การสร้างเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล // จะก้าวเข้าสู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง?
– ConvergenceMedia Multi-Platform
– Gernerative AI ในงานข่าวและคอนเทนต์ครีเอเตอร์
– Gernerative AI ในกระบวน PPP
– Broadcast Newsroom – LIVE Streaming ง่ายๆ ด้วยตัวเอง และ การทำ Video Content ร่วมกับ GenerativeAi

สมาคมฯ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว” สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 20  ระหว่างวันพุธที่ 25 ตุลาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566  ( 5 วัน 4 คืน)
**ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องอยู่ร่วมการอบรมตลอดโครงการ**

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนิสิตนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระดับอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดชั้นปี
เงื่อนไขการสมัครดังนี้ 
1. กรอกข้อมูลใบสมัครที่เป็นเอกสารหรือกรอกใบสมัครผ่าน Google Forms ให้ครบถ้วน
2. แนบคลิปแนะนำตนเองและแสดงความเห็นมุมมองในหัวข้อทักษะที่จำเป็นของนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่” ความยาวไม่เกิน 1-1.30นาที

**ช่องทางการส่งคลิป ที่ E-mail : thaibja.mail@gmail.com
**ช่องทางการส่งใบสมัครเป็นเอกสารหรือไฟล์ (PDF)
1.E-mail – thaibja.mail@gmail.com
2.ไปรษณีย์ ส่ง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่อยู่ : ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ชั้น 1  ตั้งอยู่ใน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญและต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น)

หมดเขตส่งใบสมัครพร้อมแนบคลิป ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 18.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-522-4288  ID Line : @tbja2023 หรือ https://www.facebook.com/thaibja

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร  >>>> applicationform_saiphanoi_20

ดาวโหลด (ร่าง) กำหนดการหลักสูตรการอบรม  คลิกลิ้ง >>>> Draft-Program_Saiphanoi_20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<<<   สแกน QR CODE  เพื่อกรอกข้อมูลออนไลน์

หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ link : https://forms.gle/PbKAT2AoQTgcLNnG8

แท็ก คำค้นหา