สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาหลักสูตร

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาหลักสูตร ดังนี้

1. แบบสำรวจหลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวสายฟ้าน้อย”

https://forms.gle/g1BEiEMgLdbfGUCK6

2. แบบสำรวจหลักสูตร “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอข่าวและการรายงานข่าวขั้นพื้นฐาน INTRODUCTION NEWS REPORTING ”

https://forms.gle/HhwsHkCBAQVx1Fqf9

3. แบบสำรวจหลักสูตร ” โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะจำเป็นของผู้สื่อข่าวมืออาชีพ MODERN JOURNALISIM ”

https://forms.gle/UV7i6zg7G5xm4J8x7

 

** ปิดรับแบบสำรวจภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566

**สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาหลักสูตร**

 

แท็ก คำค้นหา