กว่าจะเป็นนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 2

 

Congratulations! ขอแสดงความยินดีและภูมิใจ ในความมุ่งมั่นตั้งใจ กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 2” ค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 2
8 – 11 กรกฎาคม 2547 ณ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

Untitled-169

 

Untitled-170

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

**ภาพกว่าจะเป็นสายฟ้าน้อย รุ่น 2

แท็ก คำค้นหา