ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ผลการประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

 ประเภท      เรื่อง ทีม มหาวิทยาลัย
สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง
รางวัลดีเด่น ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย
บาคาร่า เกมพนันออนไลน์  peace มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย   ลมหายใจโนรา ออกราก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์  4 ประเภท ดังนี้
1. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทวิถีชุมชน
รางวัลดีเด่น ควายน้ำทะเลน้อย มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย GKNP  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รางวัลชมเชย ไม่มีทีมใดได้รับรางวัล
2. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –   ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม
รางวัลดีเด่น SILAT  PATANI (สีลัต ปาตานี) DG digital graphic วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
รางวัลชมเชย บาติกข้าวบอกเล่าวัฒนธรรม ธิดาซาตาน_07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
3. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทสิ่งแวดล้อม 
รางวัลดีเด่น – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย – ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
4. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   –  ประเภทข่าวทั่วไป
รางวัลดีเด่น ครูมืออาชีพ ธิดาซาตาน_07 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รางวัลชมเชย ขบวนรถไฟทำใครตกราง P2K MSU All Star มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดาวน์โหลด>>>   เอกสารประกอบการตัดสิน รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

แท็ก คำค้นหา