ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 20 ทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>  ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ประจำปี 2566 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

แท็ก คำค้นหา