กว่าจะเป็นนักข่าว”สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 1

Congratulations! ขอแสดงความยินดีและภูมิใจ ในความมุ่งมั่นตั้งใจ กับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 1” ค่ะ

อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 1
28 – 30 พฤศจิกายน 2546 ณ ค่ายเยาวชนศรีปทุมลองสเตย์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี

 

กิจกรรม1

 

 

หมู่ใบประกาศ

 

 

ดูงานทีเอ1

 

 

ดูงานเนชั่น4

 

 

ดูงานเนชั่น9

 

 

ดูงานเนชั่น22

 

 

ดูงานเนชั่น23

 

 

ทำงานกลุ่ม4

 

 

หมู่กิตติก่อเขตดนัย

 

 

หมู่จักรภพ-พี่แม็ค2

 

 

หมู่ทีเอ2

 

 

หมู่เนชั่น1

 

 

แท็ก คำค้นหา