ผู้แทนสมาคมฯพบผอ.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อ

tbja_prd

 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค..ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาทิ นายชวรงค์ ลิมป์ปัมทปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมฯ และนางเพ็ญสิน สงเนียม กรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือกับคุณพรทิพย์  อุทกภาชน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลจริยธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ด้วยกันเอง

แท็ก คำค้นหา