ผู้แทนสมาคมฯร่วมหารือผอ.อสมท.เรื่องสภาวิชาชีพสื่อ

003

 

 

 002

 

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ตัวแทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาทิ นายสมชาย แสวงการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายชวรงค์ ลิมป์ปัมทปาณี ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายศุทธิชัย บุนนาค ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายเถกิง สมทรัพย์ นายกสมาคมฯ นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ และนางดวงใจ มหารักขะ กรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือกับนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการอสมท เรื่องการจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อกำกับดูแลจริยธรรมและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทางด้านวิทยุและโทรทัศน์ด้วยกันเอง

 

001

แท็ก คำค้นหา