สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยมอบรางวัลสายฟ้าน้อยครั้งที่ 3

ผลการประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์
รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2550
รางวัลสารคดีเชิงข่าววิทยุ

รางวัลดีเด่น ได้แก่
เรื่อง “การล้มของโชห่วย…การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชน”
โดยทีม พิราบน้อยเชิงดอย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชมเชย ได้แก่

1. เรื่อง “โอ้โอ่ ย่าโม วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้”
โดยทีม เสกสรรค์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2.เรื่อง “สำนึกแห่งชุมชนเพื่อผืนป่าภูค้อ ภูกระแต”
โดยทีม MC. MSU จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

รางวัลดีเด่น ได้แก่
เรื่อง “อาตมา..คือ พระผู้หญิง”
โดยทีม RAISOM 50 จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รางวัลชมเชย ได้แก่

1. เรื่อง “บาดแผลสังคม”
โดยทีม RSU NEWS จาก มหาวิทยาลัยรังสิต

2.เรื่อง “ภัยพลังงาน”
โดยทีม SRIPATUM A จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 001

แท็ก คำค้นหา