ผลการตัดสินรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2540 – ครั้งที่ 5 ประจำปี 2543

 

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2540 

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม “ส่วยทางหลวง” สถานโทรทัศน์ไอทีวี
รางวัลชมเชย “โรคแอนแทรกซ์” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
รางวัลชมเชย “ไล่ล่าขบวนการค้าสิ่งของหนีภาษีทางทะเล/ทางบก” สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
รางวัลข่าวเกียรติยศ
“คดีฆาตกรรมนายแสงชัย
สุนทรวัฒน์ ผอ.อ.ส.ม.ท.”
นายสุรชา บุญเปี่ยม ผู้สื่อข่าว
สถานีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

 

 

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2541

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม “อุบัติเหตุเครื่องบินการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG261 ตกที่จ.สุราษฎร์ธานี”
ทีมข่าวช่อง 11
รางวัลชมเชย “ส่วยทางด่วน-ส่วยปทุมวัน” ทีมข่าวไอทีวี
รางวัลชมเชย “ไฟสงครามชายแดนไทย-กัมพูชา” ทีมข่าวช่อง 9

 

 

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2542

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม
รางวัลยอดเยี่ยม “โกงการเลือกตั้ง” ทีมข่าวไอทีวี
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
สารคดีเชิงข่าว รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “โจรกรรมโบราณวัตถุ” ทีมข่าวช่อง 9

 

 

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2543

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ประเภทสืบสวนสอบสวน
รางวัลยอดเยี่ยม “พระวันชัย” ทีมข่าวไอทีวี
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
ประเภทข่าวเหตุการณ์ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “นาทีบุกชิงตัวประกัน
นักโทษพม่า”
ทีมข่าวช่อง 9

 

 

ผลการประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2544

ประเภท รางวัล ชื่อเรื่อง สังกัด
ประเภทข่าวสืบสวนสอบสวน
รางวัลยอดเยี่ยม “ข่าวบ่อนป่า” สถานโทรทัศน์ไอทีวี
รางวัลชมเชย ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
 ประเภทสารคดีเชิงข่าว รางวัลยอดเยี่ยม “อิสระมุนี” สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
รางวัลชมเชย
“การค้ามนุษย์ข้ามชาติ
จากไทยไปสหรัฐอเมริกา”
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9
รางวัลชมเชย “สารตะกั่วหมู่บ้านคลิตี้” สถานีโทรทัศน์ช่อง 11
ประเภทข่าวเหตุการณ์ รางวัลยอดเยี่ยม ไม่มีผู้ใดได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย “เหตุคลังแสงระเบิด
ที่จ.นครราชสีมา”
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

 

 

 

แท็ก คำค้นหา