หนังสือรายงานประจำปี 2564

page1ปก

หนังสือรายงานประจำปี 2564 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ANNUAL REPORT 2021 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

THE MEDIA A NEW TURNING POINT จุดเปลี่ยนอีกครั้งของอุตสาหกรรมสื่อ

Content Part 1 : EXCLUSIVE INTERVIEW  อุตสาหกรรมสื่อถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อโลกใบใหม่ ความปกติใหม่เกิดขึ้น?

Content Part 2 : แถลงการณ์ 

Content Part 3 :  ข้อบังคับและประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 4 : ทำเนียบสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

Content Part 5 : บทความพิเศษกรณีศึกษานานาชาติ “METAVERSE JOURNALISM”

Content Part 6 : กิจกรรมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย(ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563-เดือนพฤศจิกายน 2564)

สามารถอ่าน e-Magazine ได้ที่  :  คลิก>>>  ANNUAL REPORT 2021 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION  

และดาวน์โหลดไฟล์  PDF    คลิก>>>  ANNUAL REPORT 2021 THAI BROADCAST JOURNALISTS ASSOCIATION

แท็ก คำค้นหา