ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ”
                                            โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ                                              
โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 -18.30 น.
ประเภท : อบรมรูปแบบออฟไลน์ (on site) จำนวน 19 คน
สถานที่จัดอบรม VIE Hotel Bangkok ราชเทวี ถ.พญาไท
ประเภท : รูปแบบการอบรม Application ZOOM Meeting จำนวน 93 คน
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรูปแบบออฟไลน์ (on site) จำนวน 19 คน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน Application ZOOM Meeting จำนวน 93 คน
—————
*หมายเหตุ: 1. ผู้เข้าอบรมแบบ On site จะมีการตรวจ ATK ทุกท่านก่อนการเข้าอบรมฯ
                    2. ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมรูปแบบ Application ZOOM Meeting ทางผู้จัดโครงการอบรมฯ จะส่งข้อความไปคอนเฟิร์มทาง e-mail และตามเบอร์โทรศัพท์ ที่ทุกท่านแจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลใบสมัคร สำหรับ Link ZOOM Meeting เข้าร่วมประชุม ทางผู้จัดโครงการฯ จะแจ้งไปทาง e-mail ที่ทุกท่านแจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลใบสมัคร ภายในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามที่ 086-5224288

                   3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับหนังสือ “คู่มือทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล Journalists’ Survival Guide  in Digital Age” และประกาศนียบัตร หลังจากการอบรมจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 วันเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เบอร์มือถือ 086-5224288 , Mail : thaibja@hotmail.com,www.thaibja.org, Facebook: สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

แท็ก คำค้นหา